Consorci per a la Normalització Lingüística

Relacions institucionals: cicles formatius - Especial empresa

Butlletí del CNL de Girona especial empresa

Relacions institucionals: cicles formatius

ENTREVISTA A IMMA JULIÀ, ESCOLA D'HOSTALERIA I TURISME DE GIRONA

Quin tipus d'estudis curseu a l'Escola d'Hostaleria i Turisme de Girona?

A l'Escola d'Hostaleria i Turisme de Girona s'imparteixen els ensenyaments reglats postobligatoris. De la família d'hoteleria i turisme, hi trobem cicles formatius de grau mitjà com ara Cuina i Gastronomia o Serveis en Restauració; cicles formatius de grau superior, com ara Agències de Viatges i Gestió d'Esdeveniments, Gestió d'Allotjaments Turístics o Guia, Assistència i Informació Turístiques. De la família de les indústries alimentàries, hi ha cicles formatius de grau mitjà, com ara Forneria, Pastisseria i Confiteria.

D'altra banda, també s'imparteixen ensenyaments no reglats: ocupacionals, PFI (programes de formació i inserció) o cursos per a entitats privades.

Quin és el perfil dels vostres alumnes?

Majoritàriament l'alumnat prové de les comarques de Girona i d'algunes comarques veïnes com el Vallès Oriental, Osona i Maresme, per exemple. També tenim alguns alumnes d'altres comunitats autònomes i alumnat de l'estranger (Ucraïna, Hondures, Xina, Veneçuela, Romania, Senegal, Perú, Itàlia, Brasil, Rússia, Marroc, Equador, etc.) que ha fet una homologació d'estudis.

En general, als graus mitjans, s'hi inscriuen alumnes que han acabat l'ESO o que han cursat un PFI (programa de formació i inserció); també tenim alguns alumnes adults que necessiten la titulació per a la feina o bé que estan en situació d'atur i veuen en l'hostaleria una oportunitat per trobar feina.

Als graus superiors, s'hi inscriuen alumnes que provenen del batxillerat o d'un altre cicle formatiu de grau mitjà i volen trobar feina en l'àmbit de l'hostaleria o el turisme; alumnes que volen accedir a un grau universitari a través d'un cicle formatiu o alumnes que després d'haver treballat volen seguir formant-se per millorar les seves condicions laborals.

Per què vau decidir oferir el Voluntariat per la llengua als alumnes?

Tenim alumnat que prové de l'estranger o de la resta de l'Estat espanyol que li costa seguir les classes en català. Enguany l'experiència amb el Voluntariat per la llengua ha estat molt bona i ha anat molt bé poder oferir aquestes sessions de conversa a les instal·lacions de l'escola per encoratjar els alumnes participants. Altres vegades, quan els hem parlat de recursos fora de l'escola, no els han aprofitat de la mateixa manera.

Quin és l'objectiu de col·laborar amb el Voluntariat per la llengua, tant per als alumnes com per a l'Escola?

Ajudar els alumnes als quals els costa seguir les classes en català, ja que aquesta és la llengua vehicular del centre, a excepció de les hores que fan llengua estrangera. La col·laboració també permet al centre establir un vincle més amb institucions del territori i contribuir a la millora del domini de la llengua catalana dels futurs treballadors de l'hostaleria i el turisme.

Un 90% de la població que viu a Catalunya entén el català i gairebé un 80% el sap parlar. Aquest percentatge baixa considerablement entre els treballadors en el sector del comerç i la restauració.  Creieu que és important treballar per revertir aquesta situació?

Sí que ho és. De la mateixa manera, cal reivindicar i treballar per fer augmentar aquest percentatge i també cal que es contractin treballadors ben formats i acreditats en aquests àmbits i amb unes condicions laborals dignes.

<< Tornar al butlletí
Llicència de Creative Commons Consorci per a la Normalització Lingüística