Consorci per a la Normalització Lingüística

Premis E-TECH 2018 (12a edició) - Notícies del CPNL

Notícies del CPNL

Premis E-TECH 2018 (12a edició)


Aquesta és la 12a edició dels premis i el premi a la millor gestió en llengua i comunicació, patrocinat per la Direcció General de Política Lingüística, ha estat una categoria existent des del principi. El premi reconeix el projecte més destacat pel que fa a la projecció del català en el sector de les tecnologies de la informació i la comunicació, a la gestió del multilingüisme i al tractament de la llengua i la comunicació.

Els Premis E-TECH volen reconèixer les empreses, institucions, entitats i persones de les comarques gironines que amb els seus treballs, activitats, projectes i iniciatives estan contribuint en la difusió i el desenvolupament de les noves tecnologies. La gala de lliurament  va tenir lloc el passat 12 de novembre, a Girona, amb la participació de la directora general de Política Lingüística i presidenta del CPNL, Ester Franquesa.

En la seva intervenció, la directora general de Política Lingüística, Ester Franquesa, va posar de relleu que tant en un context de multilingüisme com en el de les noves tecnologies les llengües sumen, i no resten. Franquesa va recordar que el 2018 era l'Any Pompeu Fabra i va destacar la tasca del mestre per fer possible que el català fos apte per a tots els usos, també en l'àmbit de la tecnologia.

El Premi a la millor gestió en llengua i comunicació vol reconèixer el projecte més destacat pel que fa a la projecció del català en el sector, a la gestió del multilingüisme i al tractament de la llengua i la comunicació.

Els aspectes concrets que es valoren en els projectes són:

  • Que tinguin un component d’impacte, bé per l’amplitud de destinataris a què poden afectar, bé per l’exemplaritat del producte en el sector
  • Que incideixin en un sector amb poca presència de la llengua catalana
  • Que les llengües utilitzades s’adaptin als destinataris potencials del producte
  • Que la versió catalana, si n’hi ha més d’una, sigui íntegra i que tota la interacció amb l’usuari es pugui fer en català
  • Que els productes tinguin una bona qualitat lingüística i comunicativa
  • Que s’hi utilitzin tecnologies lingüístiques innovadores

Aplicant aquests criteris, el jurat, integrat per representants de la Direcció General de Política Lingüística i del Consorci per a la Normalització Lingüística, va decidir atorgar el Premi a la millor gestió en llengua i comunicació a l'aplicació multiplataforma Fòrum Carlemany, produïda per Artic, Sixtemia i Fòrum Carlemany. Es va valorar molt positivament l'existència íntegrament en català d'una eina innovadora i de qualitat, multifuncional i integradora, que permet que les empreses que la utilitzen comparteixin coneixement i es comuniquin de forma àgil i eficient. A més, pot afavorir l'ús intern i extern del català de les empreses i, en conseqüència, la presència de la nostra llengua en un sector tan important com el socioeconòmic.

Molt en competència amb el primer premi, es va escollir com a primer finalista l'aplicació Twinapp, de l'empresa CherryTech, SL, que permet posar en contacte turistes que practiquen l'esport de córrer o el ciclisme amb habitants locals amants dels mateixos esports, amb l'objectiu de practicar-los junts i, així, conèixer les millors rutes, paisatges i elements patrimonials del territori. Es va valorar la importància que existeixi al mercat una aplicació en català d'una tipologia que actualment té molt èxit social i, per tant, amb públic potencial important, ja que la majoria de les existents no incorporen aquest idioma, i l'originalitat de la proposta. Es va valorar també que fa present la llengua catalana al turisme, al costat d'altres elements del nostre patrimoni, i que facilita la pràctica del català en el marc de l'esport i l'oci, la qual cosa n'afavoreix l'increment de l'ús social.  

Finalment, va ser escollit com a segon finalista l'SPOC (breu curs privat en línia) Guia d'elaboració del Treball de Final de Grau, elaborat per VideoGir i la Universitat de Girona (Facultat de Dret, Servei de Llengües Modernes i Biblioteca), perquè se centra en l'elaboració dels treballs de final de grau d'un àmbit concret, el del dret, molt deficitari pel que fa a la presència del català, i pot esdevenir una via important perquè els estudiants i futurs professionals d'aquesta especialitat aprofundeixin en els criteris del llenguatge jurídic català, el valorin i coneguin els recursos lingüístics que tenen a l'abast a l'hora d'utilitzar-lo, tant de forma escrita com oral. És una eina, doncs, que pot afavorir l'ús del català a les facultats de dret i, en conseqüència, en tot el sector professional.    


Els Premis els organitza l'Associació d'Empreses de Noves Tecnologies de Girona (AENTEG), amb el patrocini de BBVA i Grup Simon Assessors, i el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona i l'Ajuntament de Girona.

Els guardons es van lliurar durant la Gala dels Premis de les Comarques Gironines E-TECH 2018, que es va celebrar el dilluns 12 de novembre a l'Auditori Josep Irla de Girona.

<< Tornar al butlletí
Llicència de Creative Commons Consorci per a la Normalització Lingüística