Consorci per a la Normalització Lingüística

El Programa de Reincorporació al Treball (PRT) al CPNL - Notícies del CPNL

Notícies del CPNL

El Programa de Reincorporació al Treball (PRT) al CPNL


La Generalitat de Catalunya, a través de la Secretaria d'Igualtat, Migracions i Ciutadania (SIMC) del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, promou l'organització de cursos d'inserció sociolaboral per a persones estrangeres immigrades en el marc del Programa de Reincorporació al Treball (PRT). La SIMC promou aquesta formació laboral juntament amb diverses organitzacions i entitats d'inserció sociolaboral, les quals són les encarregades d'organitzar-la i coordinar-la.

L'objectiu del projecte és dotar aquestes persones dels coneixements necessaris per poder integrar-se en el món laboral, donar-los eines per assolir l'autonomia personal i promoure'n la integració al mercat laboral.

La formació que s'ofereix en el marc del Programa de Reincorporació al Treball s'estructura en diferents mòduls.

D'una banda, els que organitzen les entitats d'inserció i que inclouen els coneixements específics de l'àmbit laboral on s'ha d'integrar l'alumnat i les pràctiques a empreses del sector. Els alumnes que durant el 2017 s'han acollit al PRT s'han format en les especialitats d'atenció sociosanitària, restauració i hostaleria, atenció al públic i servei de neteja, entre d'altres.

De l'altra, el CPNL s'encarrega del mòdul formatiu de llengua catalana i del mòdul de coneixements de la societat catalana i el seu marc jurídic. La suma d'hores de l'oferta formativa per a cada grup d'alumnes és de 65. Durant el 2017 el Consorci ha organitzat la formació per a grups de 29 entitats diferents, amb un total de 39 cursos del mòdul de Coneixements de la societat catalana i el seu marc jurídic i 39 cursos de llengua catalana (bàsics i elementals), amb un total de 625 persones inscrites, 55 de les quals s'han inscrit als cursos generals del CPNL en diferents localitats.

Dilluns 9 d'abril de 2018 es va fer l'acte de lliurament de diplomes del PRT 2017, que van presidir la directora general de Política Lingüística i presidenta del Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL), Ester Franquesa, i el secretari d'Igualtat, Migracions i Ciutadania, Oriol Amorós. A l'acte van assistir-hi els 309 alumnes que han superat tots els continguts del programa i diversos representants de les entitats i organitzacions d'inserció sociolaboral que col·laboren en aquesta formació.

També s'ha fet lliurament de certificats del PRT a Girona, Reus, Lleida i Manlleu.

<< Tornar al butlletí
Llicència de Creative Commons Consorci per a la Normalització Lingüística