Consorci per a la Normalització Lingüística

Res, cap i gens? Uf, quin embolic! - L'Heura Digital

Butlletí del CNL L'Heura

Res, cap i gens? Uf, quin embolic!


L'ús d'aquestes tres partícules, petites però de gran transcendència, sovint s'envolta de dubtes i de confusions i s'utilitzen de manera equivocada i això provoca que perdem part de les possibilitats que ens ofereixen.

Vegem-los d'un en un:

Res:

És un pronom indefinit invariable, que equival a "cosa / cap cosa". S'acostuma a utilitzar en oracions negatives en el sentit de 0, contrari de tot. També es pot utilitzar en oracions interrogatives i condicionals en el sentit d'alguna cosa.

(1) No hi ha res per menjar a la nevera. => oració negativa

(2) Vols res per beure? => oració interrogativa

(3) Si saps res de la Carme, sisplau, digue-m'ho. => oració condicional

Tingueu en compte que res, ve del llatí res que significava cosa. D'aquí res publica => república (la cosa pública).

D'altra banda, fixeu-vos que el res dels exemples (2) i (3) ens estalvia d'utilitzar altres opcions que fan menys àgil la solució com alguna cosa, que sovint és la traducció del barbarisme algo; i, evidentment el quelcom, que no és una forma del català estàndard i té un ús molt poc freqüent. L'utilitzarem puntualment en textos de registre formal. Per tant, quelcom no és una forma natural per intentar esmenar un ús forà. L'alguna cosa i el res, en aquest cas són les solucions a mida.

Gens:

És un quantificador que de vegades equival a 0, però, com hem vist abans amb el res, també l'utilitzem en oracions interrogatives i condicionals, en les quals, en canvi, té un valor neutre:

(1) No queda gens de farina. => Oració negativa

(2) Hi ha gens de farina? =>Oració interrogativa

(3) Si queda gens de farina, digue-m'ho. => Oració condicional

Important: el gens fa referència a coses que no es poden comptar (p. ex.: farina; ara bé, si la farina apareix dins un paquet, llavors l'element que comptem és el paquet, que és comptable). Quan el gens precedeix el nom de l'element incomptable va acompanyat de de=> gens de.

Cap:

És un indefinit invariable que fa referència a persones i coses. S'acostuma a utilitzar en oracions negatives en sentit de 0, però també es pot utilitzar en oracions interrogatives i condicionals en sentit equivalent a algun.

(1) Aquest any no ha aprovat cap assignatura => Oració negativa

(2) Tens cap tisores per a paper? => Oració interrogativa

(3) Si tens cap problema, digue-m'ho. => Oració condicional

Hem mirat de desfer l'embolic. Segur que en tornarem a parlar més endavant.

<< Tornar al butlletí
Llicència de Creative Commons Consorci per a la Normalització Lingüística