Consorci per a la Normalització Lingüística

Sinó o si no? - Llengua i empresa

Butlletí Llengua i empresa

Sinó o si no?


És molt habitual dubtar a l'hora d'escriure sinó si no perquè fonèticament sonen igual. Es tracta, però, de conjuncions diferents que no s'han de confondre.

Sinó és una conjunció que indica oposició entre els elements que posa en relació:

No has de contactar amb el departament d'administració sinó amb gerència.

Aquesta conjunció sovint es converteix en sinó que quan els verbs de les dues oracions relacionades són diferents:

No només has d'emplenar el formulari, sinó que has d'adjuntar-hi l'albarà.

O quan, tot i ser el mateix verb, es fa explícit les dues vegades:

No ho has d'enviar per correu ordinari sinó que ho has d'enviar per correu certificat.

Si no, en canvi, és un conjunt de dos mots: la conjunció condicional si i l'adverbi de negació no:

Penseu-vos bé què li voleu dir abans d'entrar al despatx; si no us ho penseu bé, potser no aconseguiu el que us proposeu.

Si no arribeu abans de les 6, no podreu entrar a la conferència.

Per saber quina de les dues formes hem de fer servir, podem tenir en compte que les frases formades amb si no les podem convertir en frases afirmatives eliminant el no i continuen tenint sentit, a diferència de les frases formades amb sinó:

Si no teniu interès a participar en aquest projecte, no contesteu aquest missatge.

  (Si teniu interès a participar en aquest projecte, contesteu aquest missatge)

No heu de presentar la memòria, sinó el compte justificatiu.

  (*Heu de presentar la memòria, si el compte justificatiu)

<< Tornar al butlletí
Llicència de Creative Commons Consorci per a la Normalització Lingüística